Εκτύπωση
Εμφανίσεις: 531

Display Banner

 

 

Μεσαίο ορθογώνιο

300 x 250 px

BuyListas.com 300 x 250 px

 

 

Μεγάλο ορθογώνιο

336 x 280 px

BuyListas.com 336 x 280 px

 

 

Πίνακας βαθμολογίας

728 x 90 px

BuyListas.com 728 x 90 px

 

 

Κινητό

320 x 50 px

BuyListas.com 320 x 50 px

 

 

Μεγάλο κινητό

320 x 100 px

BuyListas.com 320 x 100 px

 

 

Μισή σελίδα

300 x 600 px

BuyListas.com 300 x 600 px

 

 

Ευρύς ουρανοξύστης

160 x 600 px

BuyListas.com 160 x 600 px

 

 

Ουρανοξύστης

120 x 600 px

BuyListas.com 120 x 600 px

 

 

Τετράγωνο

250 x 250 px

BuyListas.com 250 x 250 px

 

 

Μικρή πλατεία

200 x 200 px

BuyListas.com 200 x 200 px

 

 

Κύριο πανό

468 x 60 px

BuyListas.com 468 x 60 px

 

 

Πορτρέτο

300 x 1050 px

BuyListas.com 300 x 1050 px

 

 

Διαφημιστική πινακίδα

970 x 250 px

BuyListas.com 970 x 250 px

 

 

Μεγάλος πίνακας κατάταξης

970 x 90 px

BuyListas.com 970 x 90 px

 

 

Μισό πανό

234 x 60 px

BuyListas.com 234 x 60 px

 

 

Κάθετο πανό

120 x 240 px

BuyListas.com 120 x 240 px

 

 

Μικρό ορθογώνιο

180 x 150 px

BuyListas.com 180 x 150 px

 

 

Social Banner

 

 

Facebook Cover

851 x 315 px 

BuyListas.com 851 x 315 px

 

 

Facebook Video Cover

820 x 462 px

BuyListas.com 820 x 462 px

 

 

Facebook Post

1200 x 900 px

BuyListas.com 1200 x 900 px

 

 

Facebook Video Post

1200 x 900 px

BuyListas.com 1200 x 900 px

 

 

Facebook Ad

1200 x 628 px

BuyListas.com 1200 x 628 px

 

 

Facebook Video Ad

1200 x 628 px

BuyListas.com 1200 x 628 px

 

 

Facebook Square Post

600 x 600 px

BuyListas.com 600 x 600 px

 

 

Twitter Cover

1500 x 500 px

BuyListas.com 1500 x 500 px

 

 

Twitter Post

1024 x 512 px

BuyListas.com 1024 x 512 px

 

 

YouTube Channel Cover

2560 x 1440 px

BuyListas.com 2560 x 1440 px

 

 

YouTube Video Thumbnail

1280 x 720 px

BuyListas.com 1280 x 720 px

 

 

Instagram Post

1080 x 1080 px

BuyListas.com 1080 x 1080 px

 

 

Instagram Video Post

1080 x 1080 px

BuyListas.com 1080 x 1080 px

 

 

Profile Picture

400 x 400 px

BuyListas.com 400 x 400 px

 

 

Pinterest Post

600 x 1200 px

BuyListas.com 600 x 1200 px

 

 

LinkedIn Cover

1584 x 396 px

BuyListas.com 1584 x 396 px

 

 

Story

1080 x 1920 px

BuyListas.com 1080 x 1920 px

 

 

Video Story

1080 x 1920 px

BuyListas.com 1080 x 1920 px

 

 

Etsy Cover

1200 x 300 px

BuyListas.com 1200 x 300 px

 

 

Soundcloud Cover

2480 x 520 px

BuyListas.com 2480 x 520 px

 

 

Twitch Video Player Cover

1920 x 1080 px

BuyListas.com 1920 x 1080 px

 

 

Twitch Channel Cover

1200 x 480 px

BuyListas.com 1200 x 480 px

 

 

Carousel

1080 x 1080 px

BuyListas.com Carousel 1080 x 1080 px

 

 

Print Banner

 

 

Brochure

29.7 x 21 cm

BuyListas.com Brochure

 

 

Business Card

3.5 x 2 in

BuyListas.com Business Card

 

 

Card

148 x 105 mm

BuyListas.com Card

 

 

Flyer

14.8 x 21 cm

BuyListas.com Flyer

 

 

Invitation

140 x 140 mm

BuyListas.com Invitation

 

 

Letterhead

21 x 29.7 cm

BuyListas.com Letterhead

 

 

Magazine Cover

21 x 29.7 cm

BuyListas.com Magazine Cover

 

 

Poster

42 x 59.4 cm

BuyListas.com Poster

 

 

Certificate

29.7 x 21 cm

BuyListas.com Certificate

 

 

Resume

21 x 29.7 cm

BuyListas.com Resume

 

 

Logo

800 x 800 px

BuyListas.com Logo

 

 

Menu

21 x 29.7 cm

BuyListas.com Menu

 

 

Presentation

1920 x 1080 px

BuyListas.com Presentation

 

 

Personal Banner

 

 

Photo Collage

25 x 20 cm

BuyListas.com Photo Collage

 

 

Book Cover

1600 x 2400 px

BuyListas.com Book Cover

 

 

Album Cover

1600 x 1600 px

BuyListas.com Album Cover

 

 

Slideshow

960 x 720 px

BuyListas.com Slideshow

 

 

HD Slideshow

1920 x 1080 px

BuyListas.com HD Slideshow

 

 

HD Video

1280 x 720 px

BuyListas.com HD Video